K-ples

Předprodej vstupenek

Cena vstupenky je 100 Kč, místenky 10 Kč (v předprodeji i na místě).

Lístky i místenky se budou prodávat od začátku listopadu těmito způsoby:

  • Po každé nedělní mši svaté před kostelem v Novém Městě nad Metují.
  • Telefonicky - obracejte se na Tomáše Knappa (Kontakt), rád Vás obslouží.

Tomášovi lze nahlásit i žádosti o nocleh. (Možnosti noclehu)

V případě, že se současně sejde zamluvení místenky s přímou koupí, dáme z organizačních důvodů přednost osobnímu odběru.

Nezaplacené lístky a místenky je třeba si vyzvednout a zaplatit nejdéle v den konání plesu do 19:30 hod., jinak budou nabídnuty dalším zájemcům.

Schéma sálu

Schéma sálu s vyznačenými místy
Již obsazená místa (aktualizováno se zpožděním).
19. listopadu 2011
http://www.farnostnm.cz - ikona signálů signály - ikona facebooku facebook