K-ples

Výtěžek plesu

Účel výtěžku příštího plesu?

Pokud víte o nějakém charitativním projektu, který potřebuje podpořit, kontaktujte, prosím, Hanu Ježdíkovou. (Kontakt)

25. K-ples, 30. listopadu 2019

Letošní výtěžek poputuje neziskové organizaci Sdružení Neratov.

Nezisková organizace Sdružení Neratov v horské vesnici Neratov v Orlických horách pomáhá lidem s postižením a společně s nimi se podílí na obnově poutního místa a návratu života do kdysi vysídlené vesnice.

24. K-ples, 1. prosince 2018

Výtěžek 40 079 Kč letěl neziskové organizaci Pferda z.ú.

Pferda nám o sobě prozradila, že: Je neziskovou organizací poskytující sociální služby dospělým lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním. Jejím cílem je, aby všichni klienti žili samostatným a soběstačným životem. V současné době Pferda provozuje pět sociálních služeb – Tréninkovou kavárnu Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou, Tréninkovou kavárnu Láry Fáry 2 v Náchodě, Tréninkový byt v Rychnově nad Kněžnou, Tréninkovou pekárnu Láry Fáry a službu Takový normální život v Náchodě i Rychnově. Dále provozuje dva sociální podniky – Úklidovou firmu Láry Fáry a Pekárnu Na Plechu. Výtěžek 24. K-plesu poputuje na vybavení tréninkového bytu v RK a v cukrárně si budete moci pochutnat na jedinečných dortících a dalších dobrotách z Pekárny Na Plechu.

23. K-ples, 2. prosince 2017

Výtěžek 30 815 Kč byl věnován Domovu sv. Josefa.

Domov svatého Josefa je nestátní zdravotnické a sociální zařízení, které zajišťuje lidem nemocným roztroušenou sklerózou podmínky pro důstojný život. Je to 1. modelové a zatím stále jediné zařízení v Česku zaměřené na komplexní péči o lidi s tímto nevyléčitelným onemocněním. Poskytuje jak komplexní péčí v Domově, tak poradenské služby ohledně domácí péče.

Činnost Domova sv. Josefa konkrétně zahrnuje: zdravotní a sociální péči, rehabilitaci, psychoterapii a duchovní péči, umělecko-tvořivou činnost, kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity včetně poznávacích výletů a aktivní zapojování veřejnosti na kulturních a vzdělávacích aktivitách.

22. K-ples, 19. listopadu 2016

Výtěžek plesu, 21 832 Kč, byl věnován dětskému domovu v Broumově.

Čas strávený v dětském domově by měl být pro každé dítě zdrojem dobrých základů do života i do vzdělávání a příjemnou vzpomínkou.

Hlavním cílem zařízení je připravit děti pro samostatný plnohodnotný život ve společnosti, která má dané určité normy a zákony, jež je nutno respektovat. Proces je přizpůsoben individuálním schopnostem a potřebám.

Domov disponuje sedmi byty (4+1) po osmi dětech. Zpravidla jsou přijímány děti ve věku od 3 do 18 let. Lze však přijmout i dítě mladší, např. novorozeně s jeho nezletilou matkou, nebo kojence s jeho staršími sourozenci. Děti zůstávají v domově do ukončení studia (průměrný věk odchodu je cca 22 let).

21. K-ples, 21. listopadu 2015

Výtěžek, 25 662 Kč, pomohl prostřednictvím Charity uprchlíkům žijícím na území Královéhradecké diecéze. Osobám s mezinárodní ochranou je třeba pomoci se začleněním do běžného života. Především je nutné najít byt, základní vybavení (pračka, lednička, stůl, židle, postel, skříň) a zaměstnání. Majetek těchto lidí tvoří většinou jen několik tašek s osobními věci a oblečením. Finanční prostředky budou použity na nákup základního vybavení pro uprchlíky – rodiny s dětmi – z válkou postižených oblastí.

20. K-ples, 22. listopadu 2014

Výtěžek tohoto ročníku směřoval prostřednictvím Christian Solidarity International na dva odlišné projekty se shodným jmenovatelem – pomoc pronásledovaným náboženským menšinám. V Iráku a Súdánu.

Nastala zima a tisíce iráckých křesťanských, jezídských a šíitských rodin vyhnaných ze svých domovů na území rozpínajícího se islámského kalifátu pozbyly azyl a potravu.

Několik desítek tisíc Jihosúdánců strádá ve velmi odlišné rovině – jsou severosúdánskými otroky. I na jejich vykupování a následnou pomoc šel letošní výtěžek, 27 245 Kč.

19. K-ples, 23. listopadu 2013

Výtěžek 19. ročníku K-plesu směřoval na domácí hospicovou péči. Byl pořízen, mimo jiné, oxygenerátor (kyslíkový koncentrátor), který je využíván pacienty potýkajícími se s dušností – dokáže výrazně zlepšit kvalitu jejich života. Více informací naleznete na http://domaci.hospic.cz/. Podařilo se získat celkem 36 412,40 Kč.

18. K-ples, 1. prosince 2012

Po mnohaleté pauze se výtěžek plesu opět použil v místní farnosti – tentokrát na opravu fary – ta slouží jako zázemí pro mnoho bohulibých aktivit v Novém Městě nad Metují. Podařilo se získat 21 055 Kč, děkujeme.

17. K-ples, 19. listopadu 2011

Nevládní nezisková organizace New Renato Community působí v Kashitu (vikariát Mishikishi) v Zambii. Tamní laici se rozhodli, že se chtějí postarat o sirotky a podvyživené děti ve svém okolí. Zjistili však, že pokud svůj plán chtějí uskutečnit, musí nejprve vzdělat celou společnost. Toho se nezalekli a začali stavět školy (4 ZŠ s 650 dětmi, školka) a pořádat výukové semináře. Pracují s dětmi, mládeží, seniory, HIV pozitivními, s matkami podvyživených a jinak nemocných dětí, učí zemědělství. Unikátností celé organizace je to, že ji založili a vedou místní lidé (Afričané), což je ojedinělá skutečnost v celé Africe.
Letošní výtěžek K-plesu, 23 731 Kč, je věnován NRC jako pomoc při realizaci stavby SŠ.
Děkujeme.
Monika Hoferová
http://www.newrenato.org/

16. K-ples, 20. listopadu 2010

Výtěžek plesu, 22 605 Kč, byl věnován Společnosti pro pomoc při Huntingtonově chorobě. Více informací naleznete na http://www.huntington.cz/.

Cíl výtěžku byl určen za pomoci Diecézní charity Hradec Králové (http://hk.caritas.cz/), která se SPHCH dlouhodobě spolupracuje.

15. K-ples, 21. listopadu 2009

Výtěžek plesu ve výši 17 000 Kč byl věnován Centru pro rodinu na rozjetí programu pomáhajícího maminkám na mateřské dovolené zvládat jedno z nejtěžších období života - musí se neustále starat o potřeby a výchovu dětí, domácnost, často nízký rodinný rozpočet a přesto jsou společností považovány za někoho, kdo je na dovolené.

Více podrobností o Centru pro rodinu naleznete na jejich stránkách http://www.bihk.cz/pastorace/centrum-pro-rodinu/.

14. K-ples, 22. listopadu 2008

Výtěžek plesu byl věnován Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci na zakoupení polohovací postele.

30. listopadu 2019
ikona farního webu farnostnm.czikona signálů signályikona facebooku facebook